Retningslinjer for brug af kino.dk

Din benyttelse af vores hjemmeside er underlagt nedenstående vilkår


Persondatabeskyttelse

I det omfang, du afgiver oplysninger om dig selv under brug af denne hjemmeside, vil oplysningerne blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Hvis du ønsker at få at vide, om vi har registreret oplysninger om dig, og i givet fald hvilke, kan du kontakte os som angivet i menupunktet Kontakt. Det samme gælder, hvis du ønsker at rette oplysninger, som vi har registreret om dig.

Vi passer godt på de oplysninger, du afgiver om dig selv. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du således have tillid til, at vi behandler dem med den fortrolighed og sikkerhed, som lovgivningen kræver.

Vi kan imidlertid ikke garantere sikkerheden af de oplysninger, du afgiver online, før de pågældende oplysninger er modtaget af os. Hvis du er barn, ung eller mangler erfaring med brug af internettet, bør du derfor søge hjælp og rådgivning hos en voksen person, som du har tillid til, når du bruger internettet og afgiver oplysninger om dig selv.

Brug af IP-adresser og cookies

Med henblik på løbende forbedring af vores hjemmeside, følger vi med i, hvilke områder på hjemmesiden, der besøges, og hvor længe brugere opholder sig på de enkelte områder. Dette gøres ved hjælp af registrering af IP-adresser på brugeres computere, og ved hjælp af cookies. Vi benytter ligeledes cookies i forbindelse med annoncering på kino.dk, det kan der læses mere om her.

Registrering af din IP-adresse er et led i vores systemadministration, og IP-adressen giver os ikke mulighed for at identificere dig som person.

En cookie er en lille fil, som serveren afleverer på din computer, hvorefter cookie’en måler computerens trafik på vores hjemmeside. Hver gang, du besøger vores hjemmeside, bliver cookie’en opdateret og returneret til din harddisk. En cookie kan ikke identificere dig som person – den genkender udelukkende den cookie, den selv har lagt på din computer. Det er muligt at indstille sin internetbrowser til at blokere for cookies. Dette kan du også gøre med cookies fra os, og vi betinger ikke din brug af vores hjemmeside af, at du accepterer cookies. Der kan imidlertid være visse dele af eller funktioner på hjemmesiden, som ikke kan benyttes, hvis du deaktiverer cookiefunktionen.

Links til andre internetsider

Vi kan ikke påtage os ansvar for lovligheden af indhold på og administration af de internetsider, der linkes til fra vores hjemmeside. Men vi ønsker, at det skal være trygt at færdes både på vores hjemmeside og andre dele af internettet. Hvis du opdager, at de internetsider, vi linker til, har et ulovligt eller krænkende indhold, vil vi derfor være taknemmelige for at høre fra dig. Du kan kontakte os via kino.dk/kontakt

Ophavsretlig beskyttelse

Alt, hvad du ser eller læser på dette website, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på websitet må kun bruges i henhold til disse vilkår og betingelser samt gældende lov om ophavsret.

Kino.dk er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites, som vores website linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer m. lign.

Billeder, video og tekst bruges med tilladelse eller tilhører kino.dk. Du må ikke bruge eller kopiere dette indhold medmindre andet fremgår.

Der må citeres fra websitet, hvis dette sker i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser om god skik.

Ansvarsfraskrivelse

På vores hjemmeside kan der være stillet eksekverbare hjælpeprogrammer som for eksempel ActiveX eller Javascript til din rådighed. Vi kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle fejl eller mangler ved disse programmer, eller for skader, der direkte eller indirekte måtte følge af din brug af disse programmer på vores hjemmeside.

Ligeledes kan vi ikke gøres ansvarlige for nogen art af tab, der knytter sig til din brug af indholdet på vores hjemmeside. Denne ansvarsfraskrivelse omfatter direkte såvel som indirekte tab, herunder tab som følge af driftsforstyrrelser og lignende.

Der tages forbehold for fejl, mangler samt pris- og datoændringer i filmomtaler og artikler.

Vi forbeholder os ret til at ændre ovenstående retningslinier for brug af denne hjemmeside. Eventuelle ændringer i retningslinerne vil fremgå af hjemmesiden.

Særlige regler for brugergeneret indhold

Følgende regler gælder for indlæg eller indhold, som du og andre brugere selv lægger på vores website. Du er ansvarlig for, at dine indlæg er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Kino.dk forhåndsgodkender ikke det indhold, som brugerne selv leverer, og er derfor ikke ansvarlig. Du kan som bruger derfor blive udsat for indhold, som du finder anstødeligt, fejlagtigt eller på anden måde kritisabelt. I sådanne tilfælde værdsætter vi det, hvis du kontakter os ved at bruge vores klage-funktion eller skriver til stine@kino.dk.

Vi har retten til uden nærmere begrundelse at fjerne enhver form for indhold, som offentliggøres via vores website, hvis det er i modstrid med ånden eller ordlyden af de her nævnte betingelser. Vi henviser også til takt og tone

For alle informationer og alt materiale du leverer til vores website gælder det, at du leverer indholdet vederlagsfrit og til fri brug for kino.dk. Som udbyder kan vi uden at spørge om din tilladelse henvise til, omtale og bringe dit indhold på vores andre platforme såsom sociale medier samt videregive eksempelvis anmeldelser til tredjepart i forlængelse med markedsføring af en film.