Privatlivspolitik og retningslinjer

Din benyttelse af vores hjemmeside er underlagt nedenstående vilkår

Følgende beskriver samtlige punkter i vores privatlivspolitik, når du bruger kino.dk, og de retningslinjer vi har på hjemmesiden.

Politikken er i overensstemmelse med EU's lovgivning omkring persondatabeskyttelse (GDPR) og har til formål præcist at beskrive, hvilken type data vi gemmer om dig, om dine rettigheder, om brug af sitet samt vores regler for takt og tone.

Politikken beskrives i 13 punkter forneden:

1 Introduktion

2 Dataansvarlig

3 Formål og grundlag for indsamling af personoplysninger

4 Kategorier af personoplysninger

5 Dine rettigheder

6 Overførsel af personoplysninger

7 Brug af IP-adresser og cookies

8 Links til andre internetsider

9 Opretshavlig beskyttelse

10 Ansvarsfraskrivelse

11 Særlige regler for brugergenereret indhold

12 Tak og tone på kino.dk

13 Kontaktoplysninger

 

1           Introduktion

1.1              Kino.dk behandler personoplysninger om dig, og derfor får du nedenstående oplysninger (Privacy Notice).

2           Dataansvarlig

2.1              Kino.dk, Sankt Peders Stræde 30C, stuen, 1453 København K., CVR: 31878020 er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

3           Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1              Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

(a)     at levere produkter og tjenesteydelser, som du har bestilt;

(b)     at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;

(c)     for at videregive dine personoplysninger til biografen som du foretager dit køb fra;

(d)     for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;

(e)     for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner;

(f)      hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring, for at gennemføre den direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke;

(g)     for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, tilsvarende produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om;

(h)     hvis du har oprettet en profil, for at forstå dine præferencer og gøre kino.dk i stand til at personalisere vores markedsføring, og derved markedsføre mere relevante varer og tjenesteydelser til dig på baggrund af de oplysninger som du selv frivilligt angiver. Logikken bag den automatiske behandling er, at vi måler på din favoritbiograf og sete film og tilpasser og målretter vores markedsføring i overensstemmelse hermed.

(i)      for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;

(j)      for at forbedre sikkerheden og forhindre bedrageri og misbrug;

(k)     for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som kino.dk måtte have.

3.2              Vores grundlag for behandling er følgende:

(a)     Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1. a-d.

(b)     Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 e-h. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en mail til privacy@kino.dk 

(c)     Behandlingen er nødvendig for, at kino.dk kan forfølge sine legetime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden samt forhindre bedrageri og misbrug i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 i-j.

(d)     Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler kino.dk i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 k.

3.3              Vi opbevarer dine personoplysninger som følger:

(a)     Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger, indtil kontraktforholdet er afsluttet.

(b)     Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer kino.dk dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

(c)     Hvor behandlingen er nødvendig for, at kino.dk kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer kino.dk dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen og ikke i længere tid end 2 år, fra du har afmeldt din profil.

(d)     Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler kino.dk, opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig bogføringsloven, hvilket er 5 år fra købstidspunktet.

4           Kategorier af personoplysninger

4.1             Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

(a)     Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

(b)     Ip-adresser og loginlog (bl.a. til genkendelse i forbindelse misbrug af profiler).

(c)     Personopysninger, som du selv har givet os, fx i forbindelse med supporthenvendelser og kundeservice.

(d)     Oplysninger om dine personlige præferencer, bl.a. filmsmag, rating-historik og anmeldelser.

(e)     Svar i forbindelse med bruger- og tilfredshedsundersøgelser.

5           Dine rettigheder

5.1              Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 13 nedenfor.

5.2              Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 13 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

5.3              Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

5.4              Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som vi bruger til at foretage direkte markedsføring.

6           Overførsel af personoplysninger

6.1              Overførsel af dine personoplysninger til datterselskaber samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

6.2              Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

6.3              Vi overfører dine personoplysninger til den relevante biograf, hvor du foretager dit køb. Vi overfører derudover dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

6.5              Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS (“EØS”). Hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som EU Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser. Du kan til enhver tid henvende dig ved brug af kontaktoplysningerne i punkt 13 for at få kopi af overførselsgrundlaget.

7           Brug af IP-adresser og cookies

7.1              Med henblik på løbende forbedring af vores hjemmeside, følger vi med i, hvilke områder på hjemmesiden, der besøges, og hvor længe brugere opholder sig på de enkelte områder. Dette gøres ved hjælp af registrering af IP-adresser på brugeres computere, og ved hjælp af cookies. Vi benytter ligeledes cookies i forbindelse med annoncering på kino.dk, det kan der læses mere om her.

7.2              Registrering af din IP-adresse er et led i vores systemadministration, og IP-adressen giver os ikke mulighed for at identificere dig som person.

7.3              En cookie er en lille fil, som serveren afleverer på din computer, hvorefter cookie’en måler computerens trafik på vores hjemmeside. Hver gang, du besøger vores hjemmeside, bliver cookie’en opdateret og returneret til din harddisk. En cookie kan ikke identificere dig som person – den genkender udelukkende den cookie, den selv har lagt på din computer. Det er muligt at indstille sin internetbrowser til at blokere for cookies. Dette kan du også gøre med cookies fra os, og vi betinger ikke din brug af vores hjemmeside af, at du accepterer cookies. Der kan imidlertid være visse dele af eller funktioner på hjemmesiden, som ikke kan benyttes, hvis du deaktiverer cookiefunktionen.

8           Links til andre internetsider

8.1              Vi kan ikke påtage os ansvar for lovligheden af indhold på og administration af de internetsider, der linkes til fra vores hjemmeside. Men vi ønsker, at det skal være trygt at færdes både på vores hjemmeside og andre dele af internettet. Hvis du opdager, at de internetsider, vi linker til, har et ulovligt eller krænkende indhold, vil vi derfor være taknemmelige for at høre fra dig. Du kan kontakte os via kino.dk/kontakt

9          Ophavsretlig beskyttelse

9.1              Alt, hvad du ser eller læser på dette website, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på websitet må kun bruges i henhold til disse vilkår og betingelser samt gældende lov om ophavsret.

9.2              Kino.dk er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites, som vores website linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer m.v.

9.3              Billeder, video og tekst bruges med tilladelse eller tilhører kino.dk. Du må ikke bruge eller kopiere dette indhold medmindre andet fremgår.

9.4              Der må citeres fra websitet, hvis dette sker i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser om god skik.

10           Ansvarsfraskrivelse

10.1              På vores hjemmeside kan der være stillet eksekverbare hjælpeprogrammer som for eksempel ActiveX eller Javascript til din rådighed. Vi kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle fejl eller mangler ved disse programmer, eller for skader, der direkte eller indirekte måtte følge af din brug af disse programmer på vores hjemmeside.

10.2              Ligeledes kan vi ikke gøres ansvarlige for nogen art af tab, der knytter sig til din brug af indholdet på vores hjemmeside. Denne ansvarsfraskrivelse omfatter direkte såvel som indirekte tab, herunder tab som følge af driftsforstyrrelser og lignende.

10.3              Der tages forbehold for fejl, mangler samt pris- og datoændringer i filmomtaler og artikler.

10.4              Vi forbeholder os ret til at ændre ovenstående retningslinier for brug af denne hjemmeside. Eventuelle ændringer i retningslinierne vil fremgå af hjemmesiden.

11            Særlige regler for brugergeneret indhold

11.1              Følgende regler gælder for indlæg eller indhold, som du og andre brugere selv lægger på vores website. Du er ansvarlig for, at dine indlæg er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

11.2              Kino.dk forhåndsgodkender ikke det indhold, som brugerne selv leverer, og er derfor ikke ansvarlig. Du kan som bruger derfor blive udsat for indhold, som du finder anstødeligt, fejlagtigt eller på anden måde kritisabelt. I sådanne tilfælde værdsætter vi det, hvis du kontakter os ved at bruge vores klage-funktion eller skriver til stine@kino.dk.

11.3              Vi har retten til uden nærmere begrundelse at fjerne enhver form for indhold, som offentliggøres via vores website, hvis det er i modstrid med ånden eller ordlyden af de her nævnte betingelser. Vi henviser også til takt og tone nedenfor. 

11.4              For alle informationer og alt materiale du leverer til vores website gælder det, at du leverer indholdet vederlagsfrit og til fri brug for kino.dk. Som udbyder kan vi uden at spørge om din tilladelse henvise til, omtale og bringe dit indhold på vores andre platforme såsom sociale medier samt videregive eksempelvis anmeldelser til tredjepart i forlængelse med markedsføring af en film.

12            Takt og tone på kino.dk

12.1              Her i dit filmunivers skal der være plads til alle. Vi på kino.dk ønsker en god og livlig debat mellem vores brugere. Derfor vil vi gerne opfordre dig til at tage hensyn, når du deltager i debatterne her på kino.dk. Du kan her læse om de regler, vi har opsat for god opførsel. Vi beder dig om at følge retningslinjerne.

(a)     God opførsel. På kino.dk ønsker vi, at debatterne foregår i en god tone. Du må derfor ikke poste indlæg eller kommentarer, der udelukkende har til formål at fremprovokere en negativ respons fra andre. Personangreb er ligeledes uacceptable. Du må naturligvis heller ikke krænke, true, chikanere, forfølge eller på anden måde behandle andre brugere eller grupper dårligt på kino.dk.

(b)     Privatlivets fred. Vi vil gerne værne om privatlivets fred. Det betyder, at du fx ikke må offentliggøre eller udlevere andre personers fulde navn og kontaktoplysninger såsom adresse og telefonnummer på kino.dk. Samme regler gælder for dine egne personlige oplysninger, som du ligeledes ikke må videregive i de offentlige debatfora på kino.dk.

(c)     Profilbillede. På kino.dk kan vi godt lide, at vores brugere sætter et profilbillede på deres profil. Men dit profilbillede må ikke være krænkende over for andre. Kino.dk forbeholder sig retten til at slette profilbilleder, der virker krænkende.

(d)     Spam og ikke relevante emner. Meningsløst indhold som spam og irrelevante kommentarer vil blive slettet fra kino.dk. Debatterne på kino.dk bliver bedre, når de kun indeholder relevant indhold. Indlæg, der kun består af et eller flere links til eksterne websites, betragtes som spam og bliver ligeledes slettet af administrator.

(e)     Falske profiler og reklame for andre websites. På kino.dk kan du vælge mellem en offentlig og en privat profil. Vi kan godt lide, at vores brugere kan se, hvem der er med i debatterne. Du må heller ikke oprette en profil med det formål at chikanere andre eller gøre reklame for andre websites eller produkter. Sådanne falske profiler fjernes fra kino.dk uden varsel.

(f)     Ophavsretten. Du må ikke tilskynde til eller muliggøre ulovlig adgang til eksempelvis software- eller filmdownload. Til gengæld har vi gjort det muligt for dig at se film over vores website, hvis du ikke har lyst til en tur i biografen.

(g)     Spoilers. Vi beder dig om ikke at afsløre slutninger eller afslørende passager fra en film. Hvis du virkeligt ikke kan lade være med at skrive om det overraskende twist i filmen, skal du skrive ***SPOILER*** i din overskrift.

(h)     Ansvar for indhold. Det er dit eget ansvar, hvad du vælger at publicere på kino.dk.

(i)     Udelukkelse. Hvis det skulle ske, at du gentagne gange bryder med disse regler, eller hvis du står bag en grov overtrædelse af reglerne, vil du blive udelukket fra kino.dk.

(j)     Fra sag til sag. Vi har indset, at vi ikke kan lave regler, der dækker alle situationer. Derfor vil vi afgøre tvivlsspørgsmål enkeltvis. Du kan skrive til stine@kino.dk, hvis du oplever uacceptabel adfærd i vores debatter.

(k)     Klag over indlæg. Hvis du vil klage over en anden brugers indlæg, skal du klikke på linket ”Klag over indlæg”, som du finder i bunden af hvert indlæg. Klagen sendes til kino.dk's administrator, der vurderer indlæggets karakter. Klagen sker uden, at ophavsmanden til indlægget i første omgang får besked.

(l)     Kommentarer og indlæg. Hvis du skriver et indlæg eller en kommentar med et virkeligt godt indhold eller en interessant pointe, kan vi godt finde på at bruge dit bidrag på vores andre platforme og dele fx anmeldelser med tredjepart i anledning af markedsføring af filmen. Vi henviser her til vores privatlivspolitik (stk. 3)

(m)     Kommercielt. Vi tillader ikke, at vores brugere publicerer spørgeskemaer, som ikke er adviseret og godkendt af kino.dk, på sitet. Du må heller ikke bruge kino.dk til at linke til eller reklamere for tilbud og konkrete produkter. Vi tillader heller ikke, at private filmanmeldere kun linker videre til egne hjemmesider. Du må gerne skrive en hel anmeldelse og slutte dit indlæg af med ”Du kan læse mere på mit website.” I din profil på kino.dk kan du også linke til dit eget website og fortælle om dine filminteresser.

(n)     Transaktionshistorik. Vi opsamler og gemmer alle dine køb på kino.dk for at kunne give dig en bedre service fx gennem relevante kampagner. Vi henviser til vores privatlivspolitik (stk. 3)

(p)     Servicepermission. Når du tilmelder dig kino.dk, modtager du flere service e-mails fra kino.dk. Du får bl.a. tilsendt en velkomst e-mail. Du kan til enhver tid afmelde dig e-mails fra kino.dk.

(q)     Vi gør dig opmærksom på, at overtrædelse af punkterne 1, 2, 6 og 8 også er overtrædelse af Dansk Lovgivning.

13           Kontaktoplysninger

13.1             Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger, kan du rette henvendelse til os via vores kontaktformular. Hvis du vil have udleveret dine persondata eller anvende retten til at blive glemt, skal du henvende dig på denne email: privacy@kino.dk 

 

Websitet er tilsluttet Dansk Online Index, der måler trafikken på danske websites. Målingen udføres af Kantar Gallup (databehandler) på vegne af Danske Medier Research (dataansvarlig). Der anvendes cookies fra domænet *.tns-gallup.dk til indsamling af tidspunkt, tekniske oplysninger om udstyr, URL på besøgte sider og brugerens IP-adresse (de sidste 4 tegn gemmes ikke). Brug af cookies finder sted på grundlag af samtykke, der til enhver tid kan trække tilbage ved at slette cookies, hvorved indsamlede data i praksis ikke længere kan sammenkædes med en computer, mobil eller tablet. De indsamlede persondata behandles på grundlag af legitim interesse uden tidsbegrænsning og udbydes kun til andre i anonym og aggregeret form. Se: https://danskonlineindex.dk/persondatapolitik/ 

Kino.dk måler via cookies interessen for filmgenrer på film. Vi indsamler tidspunkt for tilgang af underside, tekniske oplysninger om udstyr, filmgenre og brugerens ip. Oplysningerne bliver anvendt til målrettet markedsføring og bliver delt med kino.dk's samarbejdspartnere, herunder Nordisk Film og SF Studios. 

 

Yderligere om vores cookies: